Thegioilapdat

Chính sách thưởng dành cho Đối tác Thợ

Thân gửi Quý đối tác:

 

Nhằm hỗ trợ thêm phúc lợi cho Đối tác Thợ cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ, Thế Giới Lắp Đặt sẽ áp dụng Chính sách thưởng như sau:

Thời gian áp dụng: bắt đầu từ ngày 02.01.2020 tới ngày 02.03.2020.

Thưởng (theo tháng): Sẽ được thưởng nếu thỏa TẤT CẢ các yếu tố sau:

1. Đối tác thân thiết:

– Thưởng theo số sao Khách hàng review: trên 4.5 sao

 

– Thưởng theo tỉ lệ đồng ý đơn với thời gian hoạt động đăng kí trước:

  • Đối với Đơn trong ngày: trên 80% 

  • Đối với Đơn ngày hôm sau: trên 95% 

 

– Số lượng đơn hoàn thành tối thiểu đồng ý là: 20 đơn/ tháng

 

– Tỉ lệ tới đúng giờ: 100%

 

⇒ Được thưởng 700.000VNĐ

 

2. Đối tác chuyên nghiệp:

– Thưởng theo số sao Khách hàng review: trên 4.7 sao.

 

– Thưởng theo tỉ lệ đồng ý đơn với thời gian hoạt động đăng kí trước:

  • Đối với Đơn trong ngày: 90%

  • Đối với Đơn ngày hôm sau: 100%

 

– Số lượng đơn hoàn thành tối thiểu đồng ý là: 30 đơn/ tháng

 

– Tỉ lệ tới đúng giờ: 100%


⇒ Được thưởng 1.100.000 VNĐ