Thegioilapdat

Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo Mật dưới đây là mô tả cách thức mà Công ty TNHH Thế Giới Lắp Đặt và các công ty liên kết và/hoặc các tổ chức, pháp nhân cùng chịu chung sự kiểm soát (hay còn được gọi là “Thế Giới Lắp Đặt” và ”chúng tôi” được đề cập ở dưới văn bản này) thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao , xử lý, tiết lộ và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn thông qua việc sử dụng Ứng dụng hoặc Website của Thế Giới Lắp Đặt (hay còn được gọi là “Ứng dụng” và ”Website” được đề cập ở dưới văn bản này) trên toàn lãnh thổ Việt Nam.


Chính sách Bảo mật này được áp dụng cho tất cả các Khách hàng, Đội ngũ Thợ và Công ty phân phối trang-thiết bị (hay còn được gọi là “bạn” được đề cập ở dưới văn bản này).


Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật này để đảm bảo bạn hiểu rõ trình tự xử lý và bảo mật dữ liệu của chúng tôi.

1. Định nghĩa

1.1. “Ứng dụng” nghĩa là Ứng dụng Thế Giới Lắp Đặt và/hoặc TGLĐ Consumer và/hoặc TGLĐ Company và/hoặc Ứng dụng khác đi kèm, tùy trường hợp áp dụng.


1.2. “Dữ liệu Cá nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc dựa vào đó mà bạn được xác định. Dữ liệu cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ, ngày sinh, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, thông tin bảo hiểm, nghề nghiệp và các thông tin khác của bạn mà khi được gộp chung với những thông tin khác, sẽ có thể nhận dạng được bạn.


2. Thu thập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân về bạn theo nhiều hình thức khác nhau được liệt kê dưới đây. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể kết hợp các Dữ liệu Cá nhân đã được thu thập với những Dữ liệu Cá nhân chúng tôi đang sở hữu theo quy định pháp luật.


2.1. Dữ liệu Cá nhân có được do bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn khi bạn cung cấp nó một cách tự nguyện cho chúng tôi trong các trường hợp sau:

 • Điền vào hồ sơ đăng ký và tạo tài khoản Người dùng/ Đối tác Thợ qua Ứng dụng/Website;

 • Cung cấp thông tin để đánh giá việc bạn có đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ như là một Đối tác Thợ hay Đối tác Công ty của Thế Giới Lắp Đặt;

 •  Tương tác với các trang.kênh mạng xã hội của chúng tôi;

 • Tham gia các cuộc thi, sự kiện/chương trình do chúng tôi tổ chức;

 • Điền thông tin nhân khẩu trong các cuộc khảo sát.


2.2. Dữ liệu Cá nhân có được khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Dữ liệu Cá nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường của Ứng dụng/Website như sau:

 • Vị trí của bạn (để xác định các vị trí của Đối tác Thợ và Người dùng, đưa ra lựa chọn Đối tác Thợ phù hợp cho người dùng);

 • Phản hồi, xếp hạng và khen ngợi;

 • Thông tin giao dịch (như phương thức thanh toán và nội dung công việc được yêu cầu);

 • Thông tin về cách bạn tương tác với Ứng dụng/Website của chúng tôi (như các tính năng được sử dụng và nội dung được xem);

 • Thông tin thiết bị (như thông số phần cứng và số sê-ri, địa chỉ IP, thông tin liên quan đến nhà sản xuất, kiểu mẫu, hệ điều hành của thiết bị bạn sử dụng để truy cập Ứng dụng/Website và nhận dạng quảng cáo).

 • Dữ liệu cá nhân bạn nhập trong tin nhắn khi bạn sử dụng tính năng giao tiếp trong Ứng dụng của chúng tôi.


2.3. Dữ liệu Cá nhân có được từ các nguồn khác

Khi chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân từ các nguồn khác, chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi nhận được các dữ liệu này hoàn toàn phù hợp theo quy định luật pháp như sau:

 • Từ các chương trình giới thiệu;

 • Từ các đối tác và các bên khác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi;

 • Từ các nhà cung cấp;

 • Dữ liệu công khai có sẵn;

 • Nguồn dữ liệu Chính phủ;

 • Khi Người dùng của chúng tôi thêm bạn làm người liên lạc khẩn cấp.


2.4. Dữ liệu Cá nhân của bên thứ ba khác được bạn cung cấp cho chúng tôi

Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân của bên thứ ba khác (Ví dụ: vợ/chồng, thành viên trong gia đình hoặc bạn bè). Tuy nhiên, bạn phải cam đoan và đảm bảo rằng bạn có và đã có được sự chấp thuận của bên thứ ba này để Dữ liệu Cá nhân của họ được thu thập, sử dụng và tiết lộ cho chúng tôi như quy định trong Chính sách Bảo mật này.


3. Sử dụng Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

Thế Giới Lắp Đặt có thể sử dụng, kết hợp và xử lý Dữ liệu Cá nhân có được cho bất kỳ mục đích sau đây, cũng như cho các mục đích khác được cho phép theo quy định pháp luật (“Mục đích”)


3.1. Cung cấp dịch vụ và các tính năng

Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp cho bạn dịch vụ xuyên suốt các lĩnh vực kinh doanh khác nhau của chúng tôi;

 • Kích hoạt tài khoản của bạn để cung cấp dịch vụ;

 • Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản của bạn;

 • Xác minh danh tính của bạn;

 • Xác nhận công việc phải hoàn thành của bạn và thực hiện các khoản thanh toán;

 • Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp dịch vụ bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;

 • Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của dịch vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp dịch vụ;

 • Xử lý và quản lý phần thưởng của bạn;

 • Cho phép liên lạc giữa những Người dùng của chúng tôi;

 • Xử lý, quản lý hoặc xác minh Ứng dụng của bạn để đăng ký với Thế Giới Lắp Đặt và cung cấp cho bạn những lợi ích đăng kí cho Người dùng; và

 • Cho phép các đối tác của chúng tôi quản lý và phân bổ nguồn lực.


3.2. An toàn và bảo mật

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để đảm bảo an toàn và bảo mật cho các dịch vụ của chúng tôi và cho tất cả Người dùng, bao gồm:

 • Sàng lọc Đối tác Thợ trước khi cho phép họ sử dụng dịch vụ của chúng tôi;

 • Xác định hành vi không tuân thủ an toàn lao động và cung cấp phản hồi cá nhân của Người dùng cho các Đối tác Thợ;

 • Xác minh danh tính của bạn khi bạn đăng nhập vào Thế Giới Lắp Đặt;

 • Sử dụng thiết bị, vị trí, hồ sơ, cách sử dụng và Dữ liệu Cá nhân khác để ngăn chặn, phát hiện và chống lại các hoạt động gian lận hoặc không an toàn;

 • Giám sát việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện, Chính sách của chúng tôi và Quy tắc ứng xử của Đối tác Thợ;

 • Phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm.


3.3. Hỗ trợ Khách hàng

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ Khách hàng, cụ thể, chúng tôi có thể:

 • Điều tra, theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi;

 • Trả lời các câu hỏi, ý kiến và phản hồi; và

 • Thông báo cho bạn về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ Khách hàng.


3.4. Nghiên cứu phát triển và bảo mật

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn; bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các dịch vụ của chúng tôi; phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính và bảo hiểm.


3.5 Mục đích pháp lý

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu nhập để điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp hoặc khi được cho phép theo quy định pháp luật. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn khi chúng tôi được yêu cầu, được tư vấn và đề nghị bởi các cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Cụ thể, chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để:

 • Tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý khác;

 • Thực thi Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác; và

 • Bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.

 • Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, liên doanh, bán tài sản công ty, hợp nhất, tái cấu trúc, tài chính, giao dịch tài sản kinh doanh hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi bởi một công ty khác.


3.6. Tiếp thị và Quảng bá

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để tiếp thị cho Thế Giới Lắp Đặt và các đối tác, nhà tài trợ của Thế Giới Lắp Đặt, và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi. Chúng tôi có thể:

 • Gửi cho bạn thông báo, bản tin, cập nhật, thư điện tử, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng vào dịp đặc biệt;

 • Thông báo, mời và quản lý sự tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc hoạt động của chúng tôi;

 • Chúng tôi có thể liên lạc tiếp thị như vậy với bạn qua bưu điện, cuộc gọi thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS), dịch vụ tin nhắn trực tuyến, thông báo tay và email.

Bạn có thể lựa chọn không nhận các thông tin cho mục đích tiếp thị và khuyến mãi như vậy vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” trong email hoặc tin nhắn có liên quan hoặc liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được nêu dưới đây.


4. Tiết lộ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi cần tiết lộ hoặc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các công ty liên kết hoặc các bên khác nhau cho bất kỳ Mục đích nào sau đây và các Mục đích khác theo quy định pháp luật.


4.1. Người dùng khác

Nếu bạn là Người dùng, chúng tôi có thể chia sẻ địa điểm thực hiện công việc mà bạn yêu cầu với Đối tác Thợ.

Nếu bạn là Đối tác Thợ, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với Người Dùng bao gồm tên và ảnh của bạn; thông tin công việc của bạn, kinh nghiệm của bạn và mức đánh giá trung bình.


4.2. Với các đối tác của Thế Giới Lắp Đặt theo yêu cầu của bạn

Trường hợp bạn yêu cầu một dịch vụ thông qua đối tác của Thế Giới Lắp Đặt hoặc sử dụng chương trình khuyến mại do đối tác của Thế Giới Lắp Đặt cung cấp, Thế Giới Lắp Đặt có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các đối tác đó. Các đối tác của chúng tôi bao gồm các đối tác tích hợp với Ứng Dụng/Website của chúng tôi hoặc Ứng Dụng/Website của chúng tôi tích hợp với hệ thống của đối tác, đối tác dịch vụ vận chuyển hoặc các đối tác kinh doanh mà Thế Giới Lắp Đặt hợp tác để cung cấp chương trình khuyến mại, các dịch vụ cạnh tranh hoặc dịch vụ đặc biệt khác.


4.3. Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của Thế Giới Lắp Đặt

Chúng tôi có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, đối tác nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác, cụ thể:

 • Bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ;

 • Kiểm tra lý lịch và các nhà cung cấp dịch vụ chống rửa tiền;

 • Nhà cung cấp lưu trữ đám mây;

 • Đối tác tiếp thị và nhà cung cấp nền tảng tiếp thị;

 • Nhà cung cấp phân tích dữ liệu;

 • Các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với Thế Giới Lắp Đặt hoặc thay mặt Thế Giới Lắp Đặt;

 • Các đối tác thương nhân và vận tải;

 • Đối tác bảo hiểm và tài chính; và

 • Đối tác giải pháp thực hiện công việc, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp lao động của bên thứ ba.


4.4. Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan nhà nước

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các cố vấn pháp lý của Thế Giới Lắp Đặt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên thứ ba khác theo quy định của pháp luật.


4.5. Các Mục đích khác

Trừ khi được quy định trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu chúng tôi thông báo trước cho bạn về việc tiết lộ và chia sẻ thông tin này và chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận của bạn về việc tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin đó. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.


5. Lưu trữ Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong suốt thời hạn mà bạn duy trì tài khoản Thế Giới Lắp Đặt. Khi có cơ sở cho rằng việc lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn không còn cần thiết cho Mục đích; hoặc chúng tôi không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho bất kỳ Mục đích nào. Ngoài việc tuân thủ theo Chính sách Bảo mật này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận.


Lưu ý

Xin lưu ý rằng vẫn có khả năng một số Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được một bên thứ ba khác lưu trữ (tức là Đối tác Thợ (nếu bạn là Người Dùng), hoặc Người Dùng (nếu bạn là Đối tác Thợ)) theo một số phương thức (ví dụ, bằng cách chụp màn hình). Thông tin được chuyển tiếp thông qua giao tiếp giữa Người Dùng và Đối tác Thợ không được thực hiện thông qua việc sử dụng Ứng Dụng/Website (ví dụ, qua điện thoại, nhắn tin di động hoặc các phương thức liên lạc khác) cũng có thể được giữ lại theo một số phương thức khác.


Chúng tôi không cho phép việc lưu giữ Dữ liệu Cá nhân bằng các phương thức như vậy và chúng tôi không có trách nhiệm nào với bạn về vấn đề này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ trường hợp lưu trữ nào như vậy đối với Dữ liệu Cá nhân của bạn.


Bạn đồng ý bồi thường, biện hộ và miễn trừ cho chúng tôi, các viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp, nhà thầu và công ty liên kết của chúng tôi khỏi các trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả yêu cầu thanh toán, tổn thất, nợ phải trả, chi phí, tiền bồi thường thiệt hại và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn phí tổn và chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường toàn bộ) phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ mọi trường hợp lưu giữ trái phép Dữ liệu Cá nhân của bạn.


6. Chuyển giao quốc tế DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển đến lưu trữ, sử dụng, xử lý tại một quốc gia, tiểu bang và thành phố khác không phải quốc gia nơi bạn đang cư trú/bạn đang có mặt trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn cam kết hiểu rõ và đồng ý với việc chuyển giao Dữ liệu Cá nhân của bạn ra khỏi quốc gia bạn đang cư trú/bạn đang có mặt như quy định trong Chính sách Bảo mật này.


7. Cookies

Cookies là các tệp ứng dụng nhỏ được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, trong email mà chúng tôi gửi cho bạn, và trên các trang web của chúng tôi. Cookies có thể truyền tải Dữ liệu Cá nhân về bạn và việc sử dụng dịch vụ của bạn.


Chúng tôi sử dụng cookies để theo dõi hoạt động của người dùng nhằm nâng cao giao diện Ứng Dụng/Website và trải nghiệm của Người Dùng. Phần lớn các thiết bị di động và trình duyệt internet đều hỗ trợ sử dụng cookies. Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân không thể nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu vị trí, số nhận dạng quảng cáo hoặc hàm mật mã của số nhận dạng tài khoản chung (như địa chỉ email), để tạo điều kiện hiển thị quảng cáo.


Nhưng nếu bạn không muốn Dữ liệu Cá nhân của mình được thu thập thông qua Cookies trên Website, bạn có thể tắt cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet để tắt, chặn hoặc ngừng hoạt động cookie, bằng cách xóa lịch sử duyệt web và xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của bạn. Bạn cũng có thể giới hạn việc chia sẻ của chúng tôi về một số Dữ liệu Cá nhân này thông qua cài đặt thiết bị di động của bạn hoặc bằng cách gửi thông tin chi tiết của bạn tại đây.


8. Sửa đổi và cập nhật

Thế Giới Lắp Đặt có quyền xem xét, sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính sách Bảo mật này bất cứ lúc nào, để đảm bảo rằng Chính sách Bảo mật này phù hợp với định hướng phát triển của chúng tôi trong tương lai và/hoặc thay đổi về các quy định pháp luật, bằng cách chúng tôi sẽ công bố Chính sách Bảo mật cập nhật trên Ứng Dụng/Website hoặc gửi thông báo vào địa chỉ email mà bạn cung cấp.


Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thường xuyên xem lại Chính sách Bảo mật này để biết thông tin mới nhất về trình tự xử lý dữ liệu và bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, và việc bạn tiếp tục sử dụng Ứng Dụng/Website của Thế Giới Lắp Đặt hoặc tiếp tục liên lạc với chúng tôi, hoặc truy cập và tham gia với Thế Giới Lắp Đặt sau khi có bất kỳ sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính sách Bảo mật này sẽ được coi là sự chấp thuận của bạn đối với các nội dung sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.


9. Cách thức liên lạc với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào về Chính Sách Bảo Mật này. Vui lòng liên hệ với Nhân viên của chúng tôi tại:


Công Ty TNHH Thế Giới Lắp Đặt


Văn phòng: 36 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh


Email: [email protected].


Hotline: (+84) 383 940 519